Adolf Żółtowski - Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła
ul. Poznańska 36   61 438 65 01   parafia@nekla.pl

Adolf Żółtowski


                                                              Adolf Żółtowski

         Podziwiając piękną nekielską świątynię bezwiednie składamy hołd jej twórcom. Inwestorem, jak byśmy dziś powiedzieli, była rodzina Żółtowskich a konkretnie Teodor Żółtowski, fundator kościoła. To on, działając jako strażnik spadku, część przypadającą na ukochaną a przedwcześnie zmarłą w wieku 28 lat córkę Annę, przeznaczył w całości na budowę świątyni. Do tego dołożyła się jego matka Seweryna Żółtowska z Ponińskich z Wrześni, która zresztą w Nekli zmarła, on sam oraz ten, który nadzorował budowę czyli ksiądz Adolf, syn Teodora.

Wicemarszałek sejmów prowincjonalnych W. Ks. Poznańskiego, Teodor Żółtowski z Nekli

sprowadził do nowego kościoła, wzniesionego swym nakładem w mieście Nekli, kosztowne organy. Nowa świątynia Pańska, na której budowę ofiarował hojny fundator około 300,000 marek, przedstawia się wspaniale. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał dnia 20 czerwca 1901 r.

X. Biskup Likowski.

Kościół zaprojektował cesarsko-królewski budowniczy, radca Jan Łukomski z Frankfurtu.

Wykonawcą obiektu był Telesfor  Schmidt  opisany już poprzednio w Przeglądzie Nekielskim.         Zapomniana sylwetka księdza Adolfa warta jest przypomnienia, gdyż był to człowiek nietuzinkowy. Nie zawsze pamiętamy, że z naszej miejscowości wywodził się człowiek, który kładł fundamenty pod rozwój organizacji religijnej a której emanacją obecnie jest Radio Maryja. Z dumą przeto można powiedzieć, że Nekla ma tam swój wkład, a to za przyczyną Adolfa Żółtowskiego. Był synem Teodora, właściciela Nekli i Franciszki z Niemojowskich. Teodor Żółtowski wspólnie z synem Zygmuntem uzyskali od papieża Leona XIII tytuł hrabiego rzymskiego (papieskiego).

Adolf Żółtowski urodził się w Jarogniewicach pod Grodziskiem w dniu 19.08.1872 r.

W dniu 11 października 1896 r. rano udzielił w kaplicy pałacowej arcybiskupstwa poznańskiego ks. arcybiskup Florian Stablewski święceń kapłańskich. Podczas obrzędu obecna była rodzina Żółtowskich i grono znajomych a ze strony kościelnej obecni byli księża kanonicy Jedzinek i Poniński.

W dwa dni później nowy kapłan odprawił mszę świętą prymicyjną w Nekli.

Zaraz też udał się na dalsze studia teologiczne do Rzymu. Po powrocie z Rzymu do 26.09.1897 r. został wikariuszem w Rydzynie, przy czym w dniu 29. sierpnia 1897r.  dał w Nekli ślub.

Później sprawuje posługę w poznańskiej parafii św. Marii Magdaleny od 27.września 1897 r. do kwietnia 1899 r. Od  01.05.1899 roku przejmuje kierowanie parafią nekielską od księdza Marcina Manickiego, jak można przypuszczać skierowany przez rodzinę dla czuwania nad realizacją specjalnego zadania, jakim było budowa kościoła. 20 czerwca 1901 r. ks. biskup Likowski poświęcił nowo wzniesioną świątynię. Uroczystość poprzedzona była sześciodniową misją. Podczas misji rozdano 3000 komunikantów, a 2000 osób otrzymało sakrament bierzmowania.

Po wybudowaniu kościoła  wstąpił ksiądz Adolf w czerwcu 1901 r. (informacja wyżej z lipca 1901) do Zgromadzenia Redemptorystów, gdzie złożył w  1902 r. śluby zakonne. Zakon Redemptorystów, dzisiaj bardziej znany z  prowadzenia Radia Maryja, to Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela - zgromadzenie zakonne założone przez świętego Alfonsa Liguori w 1732 r. Dzieło założyciela Zakonu : „O miłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennem” przełożył na język polski właśnie ksiądz Adolf Żółtowski. Dalsze życie ks. Adolfa związane było z klasztorami, i tak w latach 1907-1927 rektor w Maksymówce k. Stryja, od 1927 - mistrz nowicjatu w Mościskach.

Był autorem prac kanonicznych, a także radcą prawnym zakonu. Zmarł w dniu 28.10. 1934 r. Tak pisała rodzina, niemal proroczo, o jego dziele wychowania rzesz młodych zakonników: „Posiew taki, którego plonów się samemu nigdy prawie nie ogląda, przejawia się dopiero po latach  anonimowo w duszach wychowanków i tylu innych, na których oni w dalszym ciągu wpływ swój wywierają”. 

Pamiętam, jak idąc z parku letnim późnym popołudniem, porażała wzrok złota łuna bijąca od rzeźby Marcinkowskiego na wejściem głównym do kościoła. Z biegiem czasu zaczęły odpadać kawałki szklanej złotej mozaiki, aż w końcu skuto na polecenie księdza Bartosiaka całość. Już potem nigdy nie było tak pięknych wrażeń. Tak przemija blask świata. Pamiętać jednak należy o tym, który odegrał niewątpliwie ważną rolę w procesie budowy kościoła w Nekli - księdzu Adolfie Żółtowskim.

Michał Pawełczyk

GALERIA

Zapraszamy do oglądania
© Copyright 2014-2022 www.parafia.nekla.pl All Rights Reserved