PONIEDZIAŁEK

24.02.2020 r.

8:00

+Stanisława Burzyńska

int. od Ludki Kajdan z rodziną i rodziny Strzyżewskich

8:00

+Marian Maserak int. od siostry Bronisławy i Marii z rodziną

17:00

+Stanisław Kołtuniak int. od rodziny Polińskich

17:00

+Edmund Zimny int. od nauczycieli emerytów

 

WTOREK

25.02.2020 r.

8:00

+Marian Gorbeczka int. od rodziny Gruszczyńskich

8:00

+Teresa Karolczak

int. od Stanisława Januszkiewicza z rodziną

17:00

+Łukasz Lewandowski int. od pracowników firmy „Aligator”

17:00

+Irena, Leon (31 r. śm.), Wojciech i Agnieszka Szymkowiak oraz Pelagia, Leon, Anna i Stanisław Kryszak

 

ŚRODA

26.02.2020 r.

9:00

+Anna Rogalińska int. od rodzin: Cebulskich i Czerwińskich

17:00

+Irena Kasprzak int. od brata Kazimierza z żoną

i bratanicy Agnieszki z rodziną

17:00

+Józef Kasprzak

int. od bratowej Alicji z rodziną z Opatówka

19:00

+Mirosław Gramza

int. od Stanisława Frąckowiaka z rodziną

CZWARTEK

27.02.2020 r.

8:00

+Józef Wesołowski

8:00

+Barbara Chromińska int. od siostry Renaty z rodziną

17:00

+Konrad Chromiński, zm. Chromińskich i Pawlaków

PIĄTEK

28.02.2020 r.

8:00

+Michał Matuszczak int. od Jana Berda z rodziną

8:00

+Stefan Menes int. od Jacka Rymarczuka z rodziną

17:00

+Hieronim Brzostowicz (1 r. śm.)

 

SOBOTA

29.02.2020 r.

8:00

+Stanisław Kaptur int. od wnuka Roberta z żoną i z dziećmi

8:00

+Henryka Kluczyńska int. od sąsiadów Zgoła z rodziną

16:30

+Barbara Mieszczanin int. od siostry Małgorzaty z rodziną

16:30

+Władysława (11 r. śm.) i Stefan (40 r. śm.) Skrobiszewscy

oraz zm. z ich rodzin

 

 

NIEDZIELA

01.03.2020 r.

 

7:30

+Józef Wesołowski int. od żony

9:00

+Janina Kubacka int. od zarządu i pracowników firmy

Commercecon [Komerskon]

10:30

+Wojciech Prętkowski (10 r. śm.[13III])

12:00

+Kazimierz Piślewski (im.)

17:00

+Łukasz Styczyński int. od współpracowników z firmy „Matex”

17:00

+Anna, Jan Kręciproch int. od Hanny i Marka Kapcińskich