PONIEDZIAŁEK

01.03.2021 r.

8:00

+Aleksandra Plucińska int. od  Danuty Gumiennej z rodziną

W

8:00

+Wiktoria Grzegorzewska int. od mieszkańców Barczyzny

R

17:00

+Jan Chojnacki       int. od  szwagierki Zofii z rodziną

W

17:00

+Wojciech Antczak                 int. od siostry Krysi z rodziną

R

 

WTOREK

02.03.2021r.

8:00

+Maria Nowak

int. od Anny i Łukasza Mielcarków z dziećmi

W

8:00

+Maria Komisarek-Ratajint. od rodziny Jędrasiak,

        Błaszczyk, Machińskich, Wiśniewskich i Marciniaków

R

17:00

+Kazimiera Ciokint. od brata Tadeusza z rodziną

W

17:00

+Helena (im.), Stefan i Maria           Gorzelańczyk

R

 

ŚRODA

    03.03.2021 r.

8:00

+Maria Komisarek-Rataj

int. od koleżanek i kolegów z Kościelca

W

8:00

+Anna (1 r. śm.) i Kazimierz (im.)             Jenke

R

17:00

+Bronisława (3 r. śm.) i Antoni                  Jopek

W

 

CZWARTEK

04.03.2021 r.

8:00

+Stefan  Wesołowski   int. od kuzyna Tadeusza z rodziną

W

17:00

+Krystyna Szalatyint. od rodziny z Janikowa

W

17:00

+Kazimiera Krotofil (im.)  i  Kazimierz Kajdan (im.)

R

 

PIĄTEK

05.03.2021 r.

8:00

+Janina (21 r. śm.), Władysław, Grzegorz, Jerzy i Krystyna

                              Frysztaków oraz zm. z rodz. Smolińskich

R

8:00

+Zofia Stachowiak 

int. od rodziny Jędrasiak i Płócienników ze Stępocina

W

17:00

+Kazimierz Gumienny (im.)

                       oraz zm. z rodz.  Gumiennych i Koralewskich

R

17:00

+Wiktoria Grzegorzewska int. od synowej Danuty

W

 

SOBOTA

06.03.2021 r.

8:00

+Kazimiera Ciok

int. od sąsiadów z klatki z ul. Dąbrowskiego

W

8:00

+Stanisława Grzywna (17 r. śm.), z rodz. Grzywnych

                                i Musiałów, Stefan i Michalina Laseccy,

                            Paweł i Zenon Rębińscy oraz Olga Krauze

R

16:30

+Henryk Wojtkowiak

int. od Anny z synem, Stanisława z rodziną Lipowczyków

W

16:30

+Zdzisława Czwojdzińskaint. od rodzin:

Rytter, Głowackich, Wilczyńskich i Kasperkowiaków

R

 

 

NIEDZIELA

07.03.2021r.

7:30

+Marceli (5 r. śm.) i Stanisława     Bratkiewicz

R

7:30

+Zofia Stachowiak  int. od siostry Urszuli z mężem

W

9:00

+Janina (1 r. śm.), Ryszard          Gryca

W

10:30

+Stefan  Wesołowski   int. odHadadów z ul. Ogrodowej

W

12:00

+Mieczysław Wiśniewski

int. od syna Wiesława z żoną i dziećmi

R

17:00

+Stefan Bachorski (3 r. śm.)

R

do użytku wewnętrznego